01 YEAR CELEBRATION

20.06.19 - 27.06.19

FREEDOM EXHIBITION AT BOLD SHOWROOM

 Николай Петков

B.S. : Можеш ли да събереш себе си в едно изречение?


N.P. : Организирано хаотичен. 

 

B.S. : А коя е най-голямата ти страст?


N.P. : Организирането на събития в сферата на електронната музика и техния цялостен дизайн.

B.S. : Как реши да се включиш във "Freedom” изложбата на BOLD Showroom?

N.P. : Мястото е уникално. Хареса ми концепцията, че давате поле за свободна изява и мисля, че всеки артист се нуждае от това да покаже на хората какво му се случва в главата от време на време. 

© 2018 BOLD SHOWROOM - ALL RIGHTS RESERVED