интериорни услуги

BOLD INTERIOR DESIGN

   интериорни услуги 

 стратегия_

_архитектурно заснамене
_подробен разговор за всички изисквания на клиента

_функционално разпределение на обекта по отделни помощения
_референции за по - голяма яснота към предложените функционални опции

_изготвят се 3D визуализации на всички помещения
_проект обзавеждане
_цветово решение и избор на материали
_избор на осветителни тела

_изготвя се цялостна техническа спецификация
_проект настилки
_софити тавани
_проект ВиК и Ел
_разгъвки стени и мебели

 концепция_ 

 идеен проект_ 

 технически проект_ 

 авторски надзор__ 

_ако се налага

© 2018 BOLD SHOWROOM - ALL RIGHTS RESERVED